Aksjeinformasjon

Selskapet har 656 aksjonærer pr 16.11.2015. Alle aksjer gir samme rett i selskapet.De 20 største aksjonærene pr. 16.11.2015 er:

 

Antall aksjer: Andel av aksjekapital: Aksjeeiere:
4 248 612 59,34 % Investor 4 AS*
1 000 000 13,97 % Sørlands-Vekst AS*
348 242 4,86 % MP Pensjon PK
300 000 4,19 % Investor AS*
100 000 1,40 % Spar Kapital Investor
90 000 1,26 % Rande Torodd
68 949 0,96 % Rul AS
58 965 0,82 % Teg Invest AS
54 781 0,77 % Trekka AS
53 184 0,74 % Oma Invest AS 
43 000 0,60 % Mortensen Jan Adler
39 000 0,54 % Holm Johan Marcus Beer
30 000 0,42 % Larsen Knut Henning
29 100 0,41 % I Ulstein Loen AS
25 100 0,35 % Akselsen Øystein
23 425 0,33 % Ingus AS
20 140 0,28 % Nacapa Invest AS

20 000

0,28 % TF Holdings
18 451 0,26 % Metoma AS
18 000 0,25 % Drangsland Karin Oddveig
     
6 588 849 92,02 % Sum 20 største aksjonærer
7 159 866 100 % Aksjekapital


*) Konsernet er kontrollert av Investor AS, Investor 1 AS, Investor 4 AS og Sørlands-Vekst AS som eier 77,5% av aksjene i Byggma ASA. Investor AS og Investor 4 AS er eid 100% av konsernsjef Geir Drangsland og tre av hans barn. Investor 1 AS er eid 100% av ett av barna til Geir Drangsland. Investor AS eier 99,6% av Sørlands-Vekst AS.